Intervisie 2016 - inschrijving gestart

Met intervisie wordt voorzien in de behoefte om in een veilige omgeving van elkaar te leren en zodoende op een andere manier om te gaan met vraagstukken. De methode van intervisie stelt de deelnemende wethouders in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen. Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt, optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vakinhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen. De werkwijze van intervisie stimuleert ook voor de overige deelnemers een andere kijk op de wijze waarop hij/zij het wethouderschap invult.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een vragende en analytische houding hebben, dat zij goed kunnen luisteren en verkennen, alvorens zij alternatieven voorstellen en eigen ervaring inbrengen. Aan de orde te stellen onderwerpen kunnen, bijv. de volgende zijn:

  • bestuurlijke probleemsituaties
  • politiek draagvlak binnen de eigen partij en in de coalitie
  • optreden in en samenwerking met de gemeenteraad
  • eigen houdbaarheid
  • bezinning op en voorkoming van escalaties
  • omgang met de pers

Intervisie voor  wethouders 2015
Na inmiddels 27 succesvolle intervisiegroepen start de Wethoudersvereniging in 2016 weer met twee nieuwe intervisiegroepen.

U heeft keuze uit twee  startdata:
11 maart Meppel 10.00 – 13.00 uur
24 maart Echt-Susteren 13.00 – 16.00 uur 
* Als een groep vol zit maar u interesse heeft voor deze plaats dan vragen wij u om u alsnog aan te melden zodat wij u op een reservelijst kunnen plaatsen.

Aanmelden
Inschrijven klik hier>>

Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst worden gezamenlijk de overige (5) bijeenkomsten ingepland. Voorafgaand vindt een persoonlijke intake plaats.

Kosten
Voor leden van de Wethoudersvereniging is de bijdrage € 250,00. Niet-leden betalen
€ 1250,00 voor het gehele traject. Voor een optimaal effect van de intervisie wordt van de deelnemers aanwezigheid verwacht op alle bijeenkomsten.

-Bij verhindering van een bijeenkomst wordt er € 100,00 onkosten in rekening gebracht.
-Bij verhindering van twee bijeenkomsten is het helaas niet meer mogelijk om het intervisietraject af te maken en wordt het volledige bedrag van € 1250,00 doorbelast.

Locatie en data
De locatie van de startbijeenkomst is bekend. Tijdens deze eerste bijeenkomst worden de overige bijeenkomsten gezamenlijk ingepland met de deelnemers. Iedere wethouder ontvangt eenmaal de groep in zijn of haar gemeente.

Begeleiding
De intervisie wordt verzorgd door de organisatie H&K en Platform31. 
De Intervisiebegeleiders zijn; Hilda de Reeder, Kees van Rooijen, Kees Feenstra, Liesbeth Tettero en Henk-Jan Bierling zij hebben eerder succesvol intervisietrajecten voor de Wethoudersvereniging begeleid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de Wethoudersvereniging op 070-373 8123 of info@wethoudersvereniging.nl

U bent hier

Deel deze pagina