De vereniging

De Wethoudersvereniging: Uw partner in wethouderschap

Met ruim 750 leden zet de Wethoudersvereniging zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van de wethouders. De huidige, mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van krachten in de samenleving. Denk daarbij aan integriteit, het aanzien van het ambt en de rechtspositie De Wethoudersvereniging biedt daartoe gelegenheid met onder meer haar intervisiegroepen. In het kader van de verdere professionalisering zet de Wethoudersvereniging zich ook in voor de rechtspositie van wethouders.

U bent hier

Deel deze pagina